Dopunski program

Pored osnovnog proizvodnog programa Zastava TERVO, raspolaže i sa dopunskim programom u okviru preduzeća i to:

Oklapanje vozila pancirnim staklom, pancirnim čelikom i keramikom

-Kopije ID pločica

-Potvrde o  tehničkim karakteristikama vozila iz svog proizvodnog programa i programa

 Zastava Kamiona

-Potvrde o promeni namene  vozila iz svog proizvodnog programa i programa

 Zastava Kamiona

KONTAKT:

ZASTAVA TERVO d.o.o. Kragujevac, Kosovska 4

Tel: 069 8037248, 069 8037250

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    


FIBER LASER

Lasersko sečenje, graviranje i markiranje

Zastava TERVO pruža usluge sečenja metalnih tabli na Fiber Laseru snage 3kW, dimenzija radnog stola 6.000x2.000mm.

                 

Brzo i ekonomično sečenje se obavlja sa sledećim maksimalnim debljinama tabli:

 • Crni čelik do 20mm

 • Nerđajući čelik do 12mm              

 • Aluminijum do 10mm                                             

 • Bakar do 6mm                                                     

 • Mesing do 5mm

 • Armox do 10mm 

 • Hardox do 10mm
 • Najmodernija tehnologija laserske optike i najefikasniji softver garancija su visokog kvaliteta sečene površine, uz minimalne troškove.

  KONTAKT:

  ZASTAVA TERVO d.o.o. Kragujevac, Kosovska 4

  Tel:034 240-232, 069 8037231

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • U okviru našeg proizvodnog programa  radimo :

  • Izrada otpresaka
  • Obrada delova mehaničkom obradom
  • Izrada koničnih zupčanika sa hipoidnim ozubljenjem po sistemu Gleason
  • Lakiranje sitnih delova
  • Proizvodnja kompletnog sedišta za kamione
  • Proizvodnja sklopa kostura tovarnog sanduka
  • Proizvodnja svih tipova elektroinstalacija za kamione
  • Proizvodnja sklopa rama šasije
  • Remont vozila
 

INDUSTRIJSKI REMONT

 

Zastava TERVO, pored svoje osnovne delatnosti - proizvodnje novih vozila vrši i popravke kamiona i specijalnih vozla sa nadgradnjom iz proizvodnog programa ZASTAVA KAMIONI na industrijski način. Kroz izvođenje industrijskog remonta moguće je izvoditi sledeće radove


 

 

 • limarsko farbarske radove na karoseriji vozila

 • zamena postojeće karoserije sa novom karoserijom

 • revizija kočionih instalacija

 • revizija prednje osovine i zadnjeg mosta

 • popravka i zamena elektroinstalacija

 • tapaciranje sedišta i zamena ostalog oštećenog enterijera

 • generalni remont motora

 • ostali radovi

  Izvođenjem industrijskog remonta kod nas ostvaruju se sledeće pogodnosti:

  • ušteda u ceni, jer se radovi izvode pod izuzetno povoljnim uslovima,
  • ugradnja orginalnih delova na svim sklopovima

  radove izvode kvalifikovani radnici u najkraćem mogućem roku

 • slozena merenja na trokoordinatnoj mernoj masini opsega x :850 mm/y:1800mm / z:600mm  tacnost  0,5μm
 • kontrola profila na profil projektoru.
 • ispitivanje tvrdoce po Vikersu ( od HVO.2 do HV1 , prema  SRPS C.A4.040 )
 • odredjivanje efektivne dubine naugljenicenog i okaljenog sloja celika
  (prema SRPS C.A2.052)
 • odredjivanje efektivne dubine prokaljenog sloja-povrsinsko kaljenje
  (prema SRPS C.A2.053)
 • odredjivanje dubine razugljenicenja nelegiranog  i niskolegiranog celika 
  (prema SRPS  C.A3.011)
 • odredjivanje dubine razugljenicenja na navojima (prema TU.952605/01)
 • mikroskopska metoda odredjivanja sadrzaja nemetalnih ukljucaka u celiku, koriscenje referentnih slika (prema SRPS C.A3.013)
 • mikroskopsko odredjivanje velicine feritnog  ili austenitnog zrna (prema SRPS C.A3.004)
 • makroskopsko ispitivanje celika nagrizanjem jakim mineralnim kiselinama
  (prema SRPS C.A3.015)
 • odredjivanje mikrostrukture grafita u livenom gvozdju  (prema SRPS C.A3.020)
 • odredjivanje mikrostrukture celika, livenog gvozdja i obojenih metala
 • ispitivanje uzroka loma materijala i delova, ili ispitivanje nekog anomalnog ponasanja  materijala i delova u procesu proizvodnje i eksploataciji.
 • povrsinska zastita metala (kataforetsko lakiranje, lakiranje osnovom i pokrivnom bojom)
 • ispitivanje kvaliteta boja i lakova, zaptivnih masa, PVC zastite :
         - mehanicke karakteristike
          - otpornost na koroziju (vlazna i slana komora )

  KONTAKT:

  - 069 803 72 39   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  -069 803 72 38    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  PREZENTACIJA TEHNOLOŠKIH KAPACITETA