Услуге ласерског сечења лимова и плоча:
до димензија 6 x 2 метра
Поседујемо фибер ласер NUKON типа NF-6020, снаге 3 KW

КОНТАКТ:
Милан Поповић
ЗАСТАВА ТЕРВО д.о.о. Крагујевац, Косовска 4
Тел: 066/80 37 300
Email: nabavka.direktor@zastavatervo.rs

Услуге савијања лимова на апкант пресама
Дужине до 6 метра и дебљине до 10 мм
Поседујемо апкант пресе снаге од 75 до 350 тона, од којих је једна преса снаге 75 тона са нумеричким управљањем

КОНТАКТ:
Милан Поповић
ЗАСТАВА ТЕРВО д.о.о. Крагујевац, Косовска 4
Тел: 066/80 37 300
Email: nabavka.direktor@zastavatervo.rs

Издавање потврда произвођача за возила из програма Застава Камиона
– Потврде о техничким карактеристикама возила из свог производног програма и програма Застава Камиона
– Потврде о промени намене возила из свог производног програма и програма Застава Камиона
– Потврде за граничник брзине
– Основне смернице за преправку возила
– Копије ИД плочица

КОНТАКТ:
Зорица Савић
ЗАСТАВА ТЕРВО д.о.о. Крагујевац, Косовска 4
Тел: 069/80 37 248
Email: ostalaprodaja@zastavatervo.rs