bogdan

Дејан Николић

Конструктор

тел.:+38169 803 7263

E-mail: nikolicd97@gmail.com.

Инжењер машинских конструкција и механизације Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
Радно ангажован у Застава ТЕРВО доо од 2019. године.
Ужа специјалност: Конструкције система преноса снаге.