Hex

Директор
Илија Љујић
дипл. маш. инж.
тел.: +381 (0)34 240-230
факс.: +381 (0)34 240-231
е-маил: direktor@zastavatervo.rs

Технички директор
Стефан Ђурић
дипл. маш. инж
тел.: +381 (0)34 240-230
е-маил: tehdirektor@zastavatervo.rs

Пословна јединица за правне послове, безбедност и људске ресурсе
Директор
Слађана Лукић
дипл. правник
тел.: +381 (0)34 240-232
е-маил: kadrovi@zastavatervo.rs

Пословна јединица за економско финансијске послове
Директор
Ана Милетић
дипл. економиста
тел: +381 (0)34 240-234
е-маил: finansije.ana@zastavatervo.rs

Сектор набавке, продаје и маркетинга
Директор
Милан Поповић
дипл. маш. инж
тел.: +381 (0)34240-233
е-маил: nabavka@zastavatervo.rs

Издавање потврда и VIN таблица
Зорица Савић
дипл. маш. инж
тел.: +381 069 803 72 48
е-маил: ostalaprodaja@zastavatervo.rs