direktor

Директор

Стефан Ђурић
дипл. инж. маш. војноиндустријског инжењерства

тел.:+381 (0)34 240-230
факс.: +381 (0)34 240-231
е-маил: direktor@zastavatervo.rs

ttdirektor

Директор за ТТ послове и производњу

Богдан Живковић
дипл. инж. маш. војноиндустријског инжењерства

тел.:+381 (0)366 8037311
е-маил: tehdirektor@zastavatervo.rs

resursi

Пословна јединица за правне послове, безбедност и људске ресурсе

Директор

Слађана Лукић
дипл. правник

тел.:+381 (0)34 240-232
е-маил: kadrovi@zastavatervo.rs

finansije

Пословна јединица за економско финансијске послове

Директор

Ана Милетић
дипл. економиста

тел.:+381 (0)34 240-234
е-маил: finansije.ana@zastavatervo.rs

nabavka

Сектор набавке, продаје и маркетинга

Директор

Милан Поповић
дипл. инж. маш.

тел.:+381 (0)34 240-233
е-маил: nabavka.direktor@zastavatervo.rs

tablice

Издавање потврда и VIN таблица

Зорица Савић
дипл. инж. маш.

тел.:+38169 803 72 48
е-маил: ostalaprodaja@zastavatervo.rs