Hex

Директор
Илија Љујић
дипл. маш. инж.
тел.: +381 (0)34 240-230
е-маил: direktor@zastavatervo.rs

Директор за ТТ послове и производњу
Стефан Ђурић
дипл. маш. инж
тел.: +381 (0)34 240-230
е-маил: tehdirektor@zastavatervo.rs

Продаја и маркетинг
Марија Стојковић
дипл. маш. инж
тел.: +381 (0)34 240-232
е-маил: marketing@zastavatervo.rs

Набавка
Директор
Милан Поповић
дипл. маш. инж
тел.: +381 (0)34240-233
е-маил: nabavka@zastavatervo.rs

Економика и финансије
Директор за финансијско економске послове и маркетинг
Ана Милетић
дипл. економиста
тел: +381 (0)34 240-234
е-маил: finansije.ana@zastavatervo.rs

Кадровски, правни и остали послови
Директор за правне послове безбедност и људске ресурсе
Слађана Лукић
дипл. правник
тел.: +381 (0)34 240-234
е-маил: kadrovi@zastavatervo.rs

Издавање потврда и VIN таблица
Зорица Савић
дипл. маш. инж
тел.: +381 069 803 72 48
е-маил: ostalaprodaja@zastavatervo.rs