bogdan

Михајло Васиљевић

Конструктор

тел.:+38166 803 7316

E-mail: vasiljevic_mihajlo@yahoo.com.

Инжењер индустријског инжењерства - аутомобилско инжењерство Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
Радно ангажован у Застава ТЕРВО доо од 2020. године.
Ужа специјалност: мотори и моторна возила.