22.Августа 2017 . Одлуком Владе Републике Србије формирано је друштво ,,Zastava TERVO’’ –Крагујевац
Оснивање предузећа ЗАСТАВА ТЕРВО произашло је из богатог искуства и традиције која на овим просторима постоји. На основу досадашњих искустава, обученог људства и возила која су се производила у фабрици Застава Камиони, на чијим основама ЗАСТАВА ТЕРВО почиње своје пословање.
Програмско опредељење ЗАСТАВЕ ТЕРВО је производња лаких комерцијалних возила (4X4) за отежане теренске услове до 8 тона носивости. Понуду производног програма, НТВ возила имамо у две варијанте:

1. Варијанта са независним вешањем и аутоматским мењачем која je развијена у сарадњи са ВТИ

2. Варијанта са крутом осовином(зависно вешање) и механичким мењачем .

3. Обе варијанте раде се за 3 типа возила : Kомби, продужена кабина (1+5 седишта) и сингл кабина (1+2 седишта )

ВИЗИЈА

Формирање стабилног произвођача лаких теретних комерцијалних возила (4X4)  до 8 тона носивости намењених за отежане теренске услове, којa ће бити конкурентнa  на домаћем и циљним ино-тржиштима.

МИСИЈА

Снабдевање ВС, МУП-а и Жандармерије категоријом возила за извршење задатака транспорта људи и опреме у теренским условима експлоатације, као и прилагођавање возила захтевима различитих циљних група корисника (Јавна и комунална предузећа, скијалишта и сл.).