bogdan

Огњен Опанчина

Конструктор

тел.:+38166 803 7303

E-mail: oopancina@gmail.com.

Инжењер индустријског инжењерства - аутомобилско инжењерство Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
Радно ангажован у Застава ТЕРВО доо од 2019. године.
Ужа специјалност: мотори и моторна возила.