Заваривач

Потребни заваривачи са или без искуства у раду са МИГ, МАГ, ТИГ, РЕЛ методама заваривања. Рад са обичним челицима и са челицима повећане тврдоће на простим и сложеним склоповима оклопних и борбених возила.

Опширније

Бравар

Потребни бравари са или без искуства. Рад са обичним челицима и са челицима повећане тврдоће на простим и сложеним склоповима оклопних и борбених возила.


Опширније

Остали послови

Потребни радници за рад у производњи на позицијама монтера, контроле квалитета, пресера, лимара, оператери на машинама за обраду челика.Опширније

Заваривач опис посла

– Пријем радних задатака и њихово извршење;
– Читање техничке документације;
– Припрема материјала за произвидни процес;
– Припрема и употреба алата, мерних елемената и помоћно потрошног материјала за производни процес;
– Заваривање различитим поступцима и израда раздвојивих и нераздвојивих склопова;
– По потреби учешће у ремонту и санацији већ израђених готових склопова и возила;
– Чишћење и одржавање задуженог алата и опреме;
– Одржавање чистоће радног места и радног окружења;
– Поштовање прописа о квалитету и придржавање мера о безедности и здрављу на раду;
– Обавља наведене послове као и друге послове по налогу и инструкцијама овлашћеног лица послодавца или непосредног руководиоца, а у оквиру личне квалификације.

Вашу радну биографију можете послати на е-маил: kadrovi@zastavatervo.rs или их донети лично на адресу друштва. Косовска 4. Крагујевац.
Пријава

Бравар опис посла

Пријем радних задатака и њихово извршење;
– Читање техничке документације;
– Припрема материјала за произвидни процес;
– Припрема и употреба алата, мерних елемената и помоћно потрошног материјала за производни процес;
– Позиционирање (и по потреби корекција) елемената и формирање подсклопова и склопова и спајање формираних склопова прописним начином спајања;
– Учешће у изради раздвојивих и нераздвојивих механичких спојева склопова и подсклопова;
– Сарадња са контролом квалитета;
– По потреби учешће у ремонту и санацији већ израђених готових склопова и возила;
– Чишћење и одржавање задуженог алата и опреме;
– Одржавање чистоће радног места и радног окружења;
– Поштовање прописа о квалитету и придржавање мера о безбедности и здрављу на раду;
– Обавља наведене послове као и друге послове по налогу и инструкцијама овлашћеног лица послодавца или непосредног руководиоца, а у оквиру личне квалификације.

Вашу радну биографију можете послати на е-маил: kadrovi@zastavatervo.rs или их донети лично на адресу друштва. Косовска 4. Крагујевац.
Пријава

Остали послови

Пријем радних задатака и њихово извршење;
– Читање техничке документације;
– Припрема материјала за произвидни процес;
– Припрема и употреба алата, мерних елемената и помоћно потрошног материјала за производни процес;
– Позиционирање (и по потреби корекција) елемената и формирање подсклопова и склопова и спајање формираних склопова прописним начином спајања;
– Учешће у изради раздвојивих и нераздвојивих механичких спојева склопова и подсклопова;
– Сарадња са контролом квалитета;
– По потреби учешће у ремонту и санацији већ израђених готових склопова и возила;
– Чишћење и одржавање задуженог алата и опреме;
– Одржавање чистоће радног места и радног окружења;
– Поштовање прописа о квалитету и придржавање мера о безбедности и здрављу на раду;
– Обавља наведене послове као и друге послове по налогу и инструкцијама овлашћеног лица послодавца или непосредног руководиоца, а у оквиру личне квалификације.

Вашу радну биографију можете послати на е-маил: kadrovi@zastavatervo.rs или их донети лично на адресу друштва. Косовска 4. Крагујевац.
Пријава