bogdan

Стефан Ђурић

Директор за техничко-технолошке послове и производњу

тел.:+38134 240 230

тел.:+38169 803 7256

E-mail: tehdirektor@zastavatervo.rs.

Мастер инжењер војноиндустријског инжењерства Факултета инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу.
Радно ангажован у Застава ТЕРВО доо од 2017. године.
Ужа специјалност: Оклопна борбена возила и системи наоружања.