finansije

ПАСАРС

Носилац пројекта

Прва петолетка

Израда каросерије: Кабина, Купола, нешто нештп нешто

nabavka

ДУБС 30 mm

Носилац пројекта

Војнотехнички институт

Израда каросерије: Кабина, Купола, нешто нештп нешто

tablice

Издавање потврда и VIN таблица

Зорица Савић

дипл. маш. инж.

тел.: +381 069 803 72 48
е-маил: ostalaprodaja@zastavatervo.rs